Kennisnetwerk SCRIPPS werd begin 2015 opgericht met als doel communicatiemanagers uit de Nederlandse levensmiddelensector met elkaar van gedachten te laten wisselen over foodgerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen.Scripps klein 80 mm png

Communicatiemanagers die kennis willen opdoen en delen met andere communicatieprofessionals zijn doorgaans aangewezen op algemene, sector-overstijgende initiatieven, landelijk of lokaal georganiseerd. Dat resulteert nogal eens in vrijblijvendheid, omdat er noch sectorinhoudelijk, noch relatiegewijs voldoende raakvlakken zijn.

Het maatschappelijk belang van voeding en alles wat daarmee samenhangt is enorm toegenomen, hetgeen wordt weerspiegeld in het sterk gegroeide aandeel van voeding in de door publieks- en sociale media gegenereerde publiciteit. Ook de ontwikkelingen in de media zelf gaan razendsnel.   

Dat zou op zichzelf al een goede reden zijn om een netwerk in het leven te roepen dat communicatieprofessionals in de foodsector verenigt. Die hebben immers in de omgang met de media, overheid of maatschappelijke organisaties vaak met dezelfde issues te maken.

Scripps-jan-2015-36Daar komt echter nog bij dat de publieke opinie rond food in steeds sterkere mate wordt beheerst door wantrouwen en broodje-aapverhalen, afkomstig van dubieuze bronnen en zelfbenoemde ‘deskundigen’. Een en ander heeft niet bepaald positief bijgedragen aan het publieke imago van de sector. Wij vinden dat foodbedrijven daar veel meer tegenwicht aan zouden moeten bieden en beargumenteerd hun trots op de sector uitdragen. Zij hebben hierin een gemeenschappelijk belang.

Communicatiemanagers zijn de ogen en oren van hun bedrijf en bij uitstek de ambassadeurs van hun sector. Binnen SCRIPPS kunnen foodcommunicatiemanagers met elkaar naar praktische handvatten zoeken om maatschappelijke issues te adresseren. Het zijn ‘vakgenoten’ in de dubbele betekenis van het woord: ze oefenen hetzelfde vak uit binnen dezelfde sector. 

Het lidmaatschap van SCRIPPS staat open voor managers verantwoordelijk voor corporate communicatie, marketingcommunicatie of corporate/public affairs. Er zijn drie bijeenkomsten per jaar, de thema’s variëren van voedselschandalen, politiek (NL en Brussel) en technologie/ict tot nieuwe foodformules en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

www.scripps.nl