Young Foodpolicy is de jongerentak van Foodpolicy en richt zich op de leeftijdscategorie tussen de 25 en 40 jaar. Het ledenbestand is net zo divers als dat van het ‘senior’-netwerk. 

YFP logo

Veel hoogopgeleide jonge foodprofessionals zijn maatschappelijk geïnteresseerd. Als koplopers van een nieuwe generatie zoeken zij antwoord op de vraag hoe maatschappelijke ontwikkelingen om te zetten in commerciële kansen. Een blijvende uitdaging!

Markies site 2Voor het programma van de Young Foodpolicy-bijeenkomsten zijn we altijd op zoek naar wat de jonge generatie beweegt. Dat proberen we te vertalen naar de praktijk van het dagelijkse werk. Jongeren hebben er enorm baat bij als zij met elkaar kunnen sparren over de mogelijkheden én de moeilijkheden die zij daarin tegenkomen. De gemeenschappelijke interesse voor duurzaamheidsvraagstukken in relatie tot food creëert een bijzonder gevoel van verbondenheid. De opgedane contacten gaan een werkend leven mee. 

Young Foodpolicy gelooft evenals senior-netwerk Foodpolicy in open communicatie, maar wel binnen de veiligheid van een besloten netwerk. Over de toelating van aspirant-leden beslist de Raad van Advies. 

www.youngfoodpolicy.nl